Sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân là gì? Hạ sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân là gì?


Sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân là gì? Hạ sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân là gì?

  Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ trong công an nhân dân là công dân Việt Nam được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ của Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng, cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan.

Mới hơn Cũ hơn