Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là gì? Thế nào là bảo đảm trật tự, an toàn xã hội?

Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là gì?

Các lực lượng tham gia Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Trả lời:

 Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội.

Mới hơn Cũ hơn