Bảo vệ an ninh quốc gia là gì? Khái niệm Bảo vệ an ninh quốc gia?

 Bảo vệ an ninh quốc gia là gì? Khái niệm Bảo vệ an ninh quốc gia?

Khái niệm bảo vệ an ninh quốc gia

Trả lời:

Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Mới hơn Cũ hơn