Công an nhân dân gồm những lực lượng nào?

Công an nhân dân gồm những lực lượng nào?

ảnh minh họa

Trả lời

 Công an nhân dân gồm lực lượng An ninh nhân dân và lực lượng Cảnh sát nhân dân. 

An ninh nhân dân và lực lượng Cảnh sát nhân dân đây là 02 bộ phận của lực lượng Công an nhân dân.

Mới hơn Cũ hơn