Sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân là gì? Hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân là gì?


 Sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân là gì?  Hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân là gì?

Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong công an nhân dân là công dân Việt Nam được tuyển chọn, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan.

Mới hơn Cũ hơn