Quân nhân dự bị bao gồm những lực lượng nào?


Quân nhân dự bị bao gồm những lực lượng nào?

Trả lời

 Quân nhân dự bị bao gồm sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được đăng ký theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự.


Căn cứ theo Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Mới hơn Cũ hơn