Lực lượng dự bị động viên bao gồm những lực lượng nào?

Lực lượng dự bị động viên bao gồm những lực lượng nào?


Trả lời: 

 Lực lượng dự bị động viên bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng ký, quản lý và sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên để sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

Mới hơn Cũ hơn