Phương tiện kỹ thuật dự bị là gì? Thế nào là Phương tiện kỹ thuật dự bị?

 


Phương tiện kỹ thuật dự bị là gì? Thế nào là Phương tiện kỹ thuật dự bị?

 Phương tiện kỹ thuật dự bị là tài sản của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện đường thủy, phương tiện đường không dân dụng, phương tiện xây dựng cầu đường, phương tiện xây dựng công trình, phương tiện xếp dỡ hàng hóa, phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị vật tư y tế và một số loại phương tiện, thiết bị khác được đăng ký theo yêu cầu biên chế của Quân đội nhân dân.

Căn cứ theo Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Mới hơn Cũ hơn