Đơn vị dự bị động viên là gì? Thế nào là Đơn vi dự bị động viên?

 


Đơn vị dự bị động viên là gì? Thế nào là Đơn vi dự bị động viên?

Trả lời

Đơn vị dự bị động viên là tổ chức quân sự gồm phần lớn hoặc toàn bộ là quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân; có tổ chức, biên chế chưa hoàn chỉnh hoặc chưa tổ chức trong thời bình, nhưng có kế hoạch động viên, bổ sung trong thời chiến khi có lệnh động viên.

Căn cứ theo Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Mới hơn Cũ hơn