Huy động lực lượng dự bị động viên là gì?


 Huy động lực lượng dự bị động viên là gì?

Trả lời

Huy động lực lượng dự bị động viên là việc gọi quân nhân dự bị, điều động phương tiện kỹ thuật dự bị để bàn giao cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân theo quy định của Luật này.

Căn cứ theo Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Mới hơn Cũ hơn