Tổ chức Dân quân tự vệ ở thôn quy định như thế nào?

 Tổ chức Dân quân tự vệ ở thôn quy định như thế nào?


Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Thôn tổ chức tổ, tiểu đội hoặc trung đội dân quân tại chỗ.


Mới hơn Cũ hơn