Tổ chức Dân quân tự vệ ở cấp xã quy định như thế nào?

Tổ chức Dân quân tự vệ ở cấp xã quy định như thế nào?


Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 15 Luật Dân quân tự vệ quy định: Cấp xã tổ chức trung đội dân quân cơ động. Cấp xã ven biển, đảo tổ chức trung đội dân quân cơ động và tiểu đội hoặc trung đội dân quân biển.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, cấp xã tổ chức khẩu đội cối, tổ hoặc tiểu đội dân quân trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế; cấp xã trọng điểm về quốc phòng tổ chức tiểu đội hoặc trung đội dân quân thường trực.


Mới hơn Cũ hơn