Bức Thư Thứ 2 Viết Cho Chính Mình - 999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH

 Bức Thư Thứ 2 Viết Cho Chính Mình - 999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH


Đời người luôn có những điều ấm áp không mong mà tới, và cả những hi vọng không ngừng lớn lên. Cho dù con đường phía trước có bao nhiêu khổ ải, chỉ cần hướng đi đúng thì dù trên đường đi có bao nhiêu chông gai gập ghềnh cũng còn gần với bến bờ hạnh phúc hơn chỉ đứng mãi ở vạch xuất phát.

写给自己的第二封信 人生,总会有不期而遇的温暖,和生生不息

的希望。不管前方的路有多苦,只要走的方向正确,不管多么崎岖不

平,都比站在原地更接近幸福。

Rénshēng, zǒng huì yǒu bù qī ér yù de wēnnuǎn, hé

shēngshēngbùxī de xīwàng. Bùguǎn qiánfāng de lù yǒu duō kǔ,

zhǐyào zǒu de fāngxiàng zhèngquè, bùguǎn duōme qíqū bùpíng, dōu

bǐ zhàn zài yuán dì gèng jiējìn xìngfú

Mới hơn Cũ hơn