Bức Thư Thứ Nhất Viết Cho Chính Mình/ 999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH

Bức Thư Thứ Nhất Viết Cho Chính Mình/999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH 

Kể từ hôm nay, mỗi ngày hãy cười lên, trên đời này, trừ việc sinh tử ra còn lại đều là chuyện nhỏ. cho dù gặp phải chuyện buồn gì đi chăng nữa thì cũng đừng tự làm khó mình, cho dù xảy ra chuyện rắc rối đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng cần phải đau lòng làm gì cả. Hôm nay là ngày bạn còn trẻ nhất so với những ngày tháng nỗ lực về sau rồi, bởi vì có ngày mai, hôm nay mãi mãi chỉ là vạch kẻ xuất phát cho hành trình ấy.

写给自己的第一封信

从今天开始,每天微笑吧,世上除了生死,都是小事。不管遇到了

多么烦心事,都不要自己为难自己;无论今天发生什么糟糕的事,都

不应该感到悲伤。今天是你往后日子里最年轻的一天了,因为有明天

今天永远只是起跑线。

Cóng jīntiān kāishǐ, měitiān wēixiào ba, shìshàng chúle shēngsǐ,

dōu shì xiǎoshì. Bùguǎn yùdàole duōme fánxīn shì, dōu bùyào zìjǐ

wéinán zìjǐ; wúlùn jīntiān fāshēng shénme zāogāo de shì, dōu bù

yìng gāi gǎndào bēishāng. Jīntiān shì nǐ wǎng hòu rìzi lǐ zuì niánqīng

de yītiānle, yīnwèi yǒu míngtiān jīntiān yǒngyuǎn zhǐshì qǐpǎoxiàn

Mới hơn Cũ hơn