Sao kê tài khoản ngân hàng là gì?

 Sao kê tài khoản ngân hàng là gì?
Sao kê là hình thức liệt kê lại lịch sử thanh toán của cá nhân hay tổ chức một cách chi tiết nhất trong các hoạt động như: chi tiêu, thanh toán nợ, ứng tiền mặt,… bao gồm luôn cả các giao dịch tín dụng ra và vào tài khoản. 

Việc sao kê giúp bạn có thể xem lại và quản lý hoạt động chi tiêu của tài khoản mình, mà còn dễ dàng chứng minh tính minh bạch về mặt pháp lý của tài khoản mình.

Mới hơn Cũ hơn