Sĩ quan là gì? Thế nào là sĩ quan?

Sĩ quan là gì? Thế nào là sĩ quan? Sĩ quan là lực lượng nòng cốt của quân đội và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác, bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.


Trên đây là giải đáp thông tin Sĩ quan là gì? Thế nào là sĩ quan?

Mới hơn Cũ hơn