Quy định mới về đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ?

Quy định mới về đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ?
Trả lời:

So với Luật Dân quân tự vệ năm 2009, Luật Dân quân tự vệ 2019 có quy định mới:

- Lồng ghép đăng ký Dân quân tự vệ với đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Quy định đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ gồm: Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần theo quy định của pháp luật (điểm c, khoản 1 Điều 9).


Mới hơn Cũ hơn