Cảnh sát biển Việt Nam là gì?

 Cảnh sát biển Việt Nam là gì?Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Mới hơn Cũ hơn