Biên phòng là gì? Thế nào là biên phòng?

 Biên phòng là gì? Thế nào là biên phòng?


Biên phòng là tổng thể các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.

Mới hơn Cũ hơn