Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm những ai?

 Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm những ai?Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức thuộc biên chế Cảnh sát biển Việt Nam.

Mới hơn Cũ hơn