Tổng động viên là gì? Thế nào là Tổng động viên?


 Tổng động viên là biện pháp huy động mọi nguồn lực của đất nước để chống chiến tranh xâm lược.Mới hơn Cũ hơn