Động viên cục bộ là gì?

 


Động viên cục bộ là biện pháp huy động mọi nguồn lực của một hoặc một số địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Mới hơn Cũ hơn