Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ là mấy năm?


 Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình được quy định như thế nào?

Trả lời:


Tại khoản 2 Điều 8 Luật Dân quân tự vệ quy định: Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế là 04 năm; dân quân thường trực là 02 năm.

Mới hơn Cũ hơn