Trong thời bình độ tuổi tham gia Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

 

Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình được quy định như thế nào?


Trả lời:


Tại khoản 1 Điều 8 Luật Dân quân tự vệ quy định: Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.Mới hơn Cũ hơn