Kon Tum: Khai mạc Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021

 Kon Tum: Khai mạc Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021

Chiều 16/6, UBND thành phố Kon Tum khai mạc Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021. 47 thí sinh là Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường tham gia.

Trao Cờ lưu niệm cho các thí sinh. Ảnh: HT

Trong thời gian 4 ngày, các thí sinh sẽ thi: Nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ bằng phương pháp trắc nghiệm; bắn súng K54 bài 1C. Ngoài ra, còn có phần thi riêng cho từng đối tượng. Trong đó, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường thực hiện nội dung thi: Tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân giai đoạn 2021-2025” của địa phương mình theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường: Chuẩn bị và thực hành lên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân của đơn vị. Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường: Tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân của đơn vị.

Hội thi nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ, năng lực thực hành công tác dân quân tự vệ của cán bộ chủ trì cơ quan quân sự địa phương các cấp. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và triển khai thực hiện pháp luật về dân quân tự vệ, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Hoài Tiến


Nguồn bài viết:

http://baokontum.com.vn 

Mới hơn Cũ hơn