Công tác Dân quân tự vệ là gì?

 

Ảnh minh họa

Công tác Dân quân tự vệ là gì?

Trả lời:

Tại khoản 8 Điều 2 Luật Dân quân tự vệ quy định:

            Công tác Dân quân tự vệ là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành về tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm cho Dân quân tự vệ.


Mới hơn Cũ hơn