Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là gì ?

Ảnh minh họa

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là gì ?

Trả lời:

Tại khoản 7 Điều 2 Luật Dân quân tự vệ quy định:

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là tổ chức được thành lập ở cơ quan, tổ chức để thực hiện công tác quốc phòng.

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức không bao gồm Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương được thành lập theo quy định của Luật Quốc phòng.


Mới hơn Cũ hơn