Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ là gì?

Ảnh minh họa

Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ là gì?

Trả lời:

Tại khoản 6 Điều 2 Luật Dân quân tự vệ quy định:

           Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ là biện pháp bổ sung công dân trong độ tuổi chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên cho đơn vị Dân quân tự vệ.


Mới hơn Cũ hơn