Bộ Quốc Phòng lấy ý kiến về Thông tư xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ 2020


Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Cục Dân quân tự vệ đã dự thảo Thông tư quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ.
Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Thông tư trên (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội), Email: info@mod.gov.vn.
Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm :


Xin chú ý đợi vài giây để tải file phía dưới :

Mới hơn Cũ hơn