Bộ Quốc Phòng lấy ý kiến dự thảo Chế độ chính sách cho Dự bị động viên

Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng DBĐV về chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV


Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 06/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 186/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về việc nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng dự bị động viên về chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.
Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ nêu trên (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về một trong các địa chỉ sau: Cục Chính sách/TCCT bằng văn bản; Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội (http://chinhsachquandoi.gov.vn); Tổng cục Chính trị (số 38A, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội); hoặc Email: info@mod.gov.vn.
Trân trọng cảm ơn!

Mới hơn Cũ hơn