Bộ Quốc Phòng nghiên cứu phân biệt trang phục Dân quân tự vệ với các lực lượng khác

Bộ Quốc Phòng nghiên cứu phân biệt trang phục Dân quân tự vệ với các lực lượng khác
Ảnh minh họa

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.
Kiểu dáng trang phục chưa mang tính đặc trưng của Dân quân tự vệ và chưa phù hợp với hoạt động đặc thù quốc phòng, quân sự;
Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Ban Soạn thảo xây dựng Hồ sơ Dự thảo Lần 2 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Dự thảo Nghị định giữ nguyên quy định về tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục của Dân quân tự vệ;
- Sửa đổi kiểu dáng trang phục (quần, áo) của các chức vụ chỉ huy và chiến sĩ Dân quân tự vệ để phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Dân quân tự vệ; đồng thời phân biệt rõ trang phục của Dân quân tự với các lực lượng khác.


Để không làm tăng kinh phí khi thay đổi kiểu dáng trang phục (quần, áo) của Dân quân tự vệ, dự thảo Nghị định quy định theo hướng tận dụng hết niên hạn sử dụng trang phục hiện hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022; từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 sử dụng trang phục mới (quần, áo) Dân quân tự vệ (Điều 18 dự thảo Nghị định).

1. Thay đổi kiểu dáng trang phục của các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức
 1.1. Trang phục nam
- Áo đông mặc ngoài: Hình dáng kiểu ký giả, lịch sự, thời trang, cổ áo không may như hiện tại, sửa theo kiểu cổ Đức (gọn, không rườm rà các phụ kiện); túi ngực không có nắp, túi hai bên phía dưới may chìm bổ dọc theo thân trước áo; thân áo may đường ly nổi cả trước và sau tạo dáng (02 ly nổi trước, 02 ly nổi sau); tà áo xẻ hai bên như áo com lê.
- Áo đông mặc trong: Màu trắng, kiểu dáng như quân phục mặc trong dự lễ của nam sĩ quan QĐNDVN.
- Áo hè: Hình dáng kiểu ký giả ngắn tay, lịch sự, thời trang, cổ áo sửa theo kiểu cổ Đức (gọn, không rườm rà các phụ kiện).
- Quần đông: Kiểu quần âu dài thân trước có một ly lật ra phía dọc, có hai túi chéo, một túi hậu bên phải.
1.2 Trang phục nữ
- Áo đông mặc ngoài: Hình dáng kiểu ký giả, lịch sự, thời trang, cổ áo sửa theo kiểu cổ Đức (gọn, không rườm rà các phụ kiện); túi hai bên phía dưới may chìm không có nắp; thân áo có hai chiết ly ở phần eo áo, hai chiết sườn và hai chiết ly từ đầu vai xuống ngực.
- Áo đông mặc trong: Màu trắng như quân phục mặc trong dự lễ của nữ sĩ quan QĐNDVN.
- Áo hè: Hình dáng kiểu ký giả, lịch sự, thời trang, cổ áo sửa theo kiểu cổ Đức (gọn, không rườm rà các phụ kiện);
- Quần đông: Kiểu quần âu dài thân trước có một ly lật ra phía dọc, có hai túi thẳng không may túi sau.

 2. Thay đổi kiểu dáng trang phục của các chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ từ trung đội trưởng trở lên
Trang phục như trang phục dã chiến của sĩ quan QĐNDVN; chỉ khác có gắn phù hiệu trên tay áo trái.
3. Thay đổi kiểu dáng trang phục của tiểu đội trưởng và chiến sĩ Dân quân tự vệ: 
3.1. Trang phục nam
- Áo thường dùng: Kiểu dáng khỏe, như quân phục giã chiến của hạ sĩ quan chiến sĩ nam QĐNDVN.
- Áo ấm: Kiểu dáng như áo ấm của hạ sĩ quan chiến sĩ nam QĐNDVN.
- Quần: Bổ sung may nẹp kép hai bên cho đứng quần, túi hộp nhỏ hai bên phía ngoài chân, như quân phục giã chiến kiểu mới của hạ sĩ quan chiến sĩ nam QĐNDVN, hai túi hộp ở hai bên mông (bỏ túi may chìm).
3.2. Trang phục nữ
- Áo thường dùng: Kiểu dáng khỏe, như quân phục giã chiến của hạ sĩ quan chiến sĩ nữ QĐNDVN.
- Áo ấm: Kiểu dáng như áo ấm của  hạ sĩ quan chiến sĩ nữ QĐNDVN.
- Quần: Bổ sung may nẹp kép hai bên cho đứng quần, túi hộp nhỏ hai bên phía ngoài chân, như quân phục giã chiến kiểu mới của hạ sĩ quan chiến sĩ nữ QĐNDVN, hai túi hộp ở hai bên mông (bỏ túi may chìm).
4. Kiểu dáng chăn, màn, gối, chiếu, đệm giường, ba lô 
Như quy định của hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ trong QĐNDVN./.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội); Email: info@mod.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Mới hơn Cũ hơn