Các bệnh được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự 2020

Các bệnh được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự 2020
Ảnh minh họa 

Một trong những tiêu chí quan trọng để xác định công dân có thuộc diện tham gia nghĩa vụ quân sự hay không là sức khỏe.
Theo Bảng số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về việc khám sức khỏe và thực hiện nghĩa vụ quân sự, có những loại bệnh nếu công dân trong độ tuổi mắc phải sẽ miễn tham gia nghĩa vụ quân sự 2020.
Danh mục các bệnh miễn đăng kí NVQS 2020
DQTV.VN

Mới hơn Cũ hơn