QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 04 chương 19 điều.
Ảnh minh họa.
Theo đó, Thông tư này quy định về chỉ tiêu, thời gian, tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; ngành nghề tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; phân công trách nhiệm và phối hợp trong tuyển chọn; chế độ, chính sách đối với công dân trong thời gian thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe; chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ.
 
* Tiêu chuẩn tuyển chọn được quy định tại Điều 4, theo đó, ngoài các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

- Về tuổi đời, công dân được tuyển chọn phải có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Ngoài ra, đối với các đơn vị Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ độ tuổi tuyển chọn từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi. Những địa phương có khó khăn không bảo đảm đủ chỉ tiêu tuyển chọn thì có thể tuyển đến hết 25 tuổi.

- Về tiêu chuẩn chính trị, bản thân và cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân từ nhỏ, cha, mẹ đẻ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng; anh, chị em ruột của bản thân bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND và văn bản hướng dẫn thực hiện của Cục Tổ chức cán bộ.

* Ngoài việc tuyển chọn chung, có một số ngành nghề cần thiết tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được quy định tại Điều 5, gồm:

- Y, dược;
- Giáo viên sư phạm;
- Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài;
- Nghệ thuật trình diễn; nghệ thuật nghe nhìn; thể dục thể thao.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (đường link: http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

Phú Lộc/ Cổng thông tin điện tử Bộ công an

Mới hơn Cũ hơn