Tội phạm ít nghiêm trọng là gì? Khái niệm về Tội phạm ít nghiêm trọng?

 Tội phạm ít nghiêm trọng là gì? Khái niệm về Tội phạm ít nghiêm trọng?

Trả lời:


Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

Mới hơn Cũ hơn