Tên gọi Quân đội nhân dân Việt Nam có từ khi nào?

Tên gọi Quân đội nhân dân Việt Nam có từ khi nào?


a. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945

b. Ngày 22-5-1946, ngày Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL

c. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951)

d. Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1954)


Mới hơn Cũ hơn