Quân đội nhân dân Việt Nam có những chức năng gì?

 Quân đội nhân dân Việt Nam có những chức năng gì?

Chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân: Trong thời bình, Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện 3 chức năng cơ bản, đó là: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất.

a. Chiến đấu, công tác, tuyên truyền vận động nhân dân

b. Chiến đấu, học tập, công tác, làm kinh tế

c. Chiến đấu, công tác, lao động sản xuất

d. Chiến đấu, tuyên truyền và vận động nhân dân


Mới hơn Cũ hơn