Quân đội nhân dân Việt Nam không có chức năng nào sau đây?

 Quân đội nhân dân Việt Nam không có chức năng nào sau đây?


a. Đội quân chiến đấu.

b. Đội quân lao động sản xuất

c. Đội quân công tác

d. Đội quân làm kinh tế


Mới hơn Cũ hơn