Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL đổi tên Vệ quốc đoàn thành Quân đội quốc gia Việt Nam vào thời gian nào?

 Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL đổi tên Vệ quốc đoàn thành Quân đội quốc gia Việt Nam vào thời gian nào?

Ngày 22 tháng 5 năm 1946, theo Sắc lệnh 71/SL của Chủ tịch nước, Vệ quốc đoàn đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam, được đặt dưới sự chỉ huy tập trung thống nhất của Bộ Tổng tham mưu. Quân đội tổ chức biên chế thống nhất theo trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội…

a. 22-5-1946

b. 22-5-1945

c. 25-2-1946

d. 25-2-1945Mới hơn Cũ hơn