Những trường hợp nào không được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình?

 Những trường hợp nào không được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình?

a. Học sinh, sinh viên chỉ ghi danh đóng học phí nhưng không học tại trường

b. Con trai của thương binh hạng 2

c. Học sinh trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú

d. Sinh viên trường cao đẳng

Đáp án A


Mới hơn Cũ hơn