Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì được hưởng thêm 200% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng?

Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì được hưởng thêm 200% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng?

Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ tháng 19 thì được hưởng thêm 200% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng

a. 15 tháng

b. 17 tháng

c. 19 tháng

d. 21 tháng

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo theo Sách GDQP&AN lớp 11 cũ.

Luật NVQS 2015 đã bỏ quy định trên


Mới hơn Cũ hơn