Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan và binh sĩ ở ngạch dự bị đối với nữ giới là bao nhiêu?

 Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan và binh sĩ ở ngạch dự bị đối với nữ giới là bao nhiêu?

Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan và binh sĩ ở ngạch dự bị đối với nữ giới là 40 tuổi

a. 35 tuổi

b. 38 tuổi

c. 40 tuổi

d. 42 tuổi

Đáp án c

Theo điều 25, Luật NVQS 2015


Mới hơn Cũ hơn