Câu nói “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” là của ai?

 Câu nói “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” là của ai?

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương với câu nói nổi tiếng: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” từng trở thành thần tượng của bao thế hệ thanh niên Việt Nam. 

a. Liệt sĩ Phan Đình Giót

b. Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân

c. Anh hùng Lê Mã Lương

d. Anh hùng Phạm Tuân


Mới hơn Cũ hơn