Đáp án Đội hình nào phải thực hiện điểm số? GDQP-AN lớp 11

 Đội hình nào phải thực hiện điểm số?

 Đội hình phải thực hiện điểm số là Đội hình trung đội 1 hàng dọc

a. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

b. Đội hình trung đội 2 hàng dọc

c. Đội hình trung đội 1 hàng dọc

d. Đội hình trung đội 2 hàng ngang


Mới hơn Cũ hơn