ĐÁP ÁN ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI CÓ ĐỘI HÌNH NÀO? GDQP-AN lớp 11

 Đội hình tiểu đội có đội hình nào?

Đội hình tiểu đội có đội hình 2 hàng ngang, 2 hàng dọc.


ĐÁP ÁN ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI CÓ ĐỘI HÌNH NÀO? GDQP-AN lớp 11


Mới hơn Cũ hơn