Đáp án Những trường hợp nào sau đây được hoãn nhập ngũ trong thời bình?

 Những trường hợp nào sau đây được hoãn nhập ngũ trong thời bình?


a. Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Bộ

b. Có anh chị em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ

c. Là lao động chính trong gia đình

d. Có anh, chị em ruột là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

đáp án BMới hơn Cũ hơn