Đáp án Hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ được hưởng các chính sách nào?

 Đáp án Hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ được hưởng các chính sách nào?


a. Được nghỉ phép theo quy định của Chính phủ

b. Được nghỉ mát theo quy định của Chính phủ.

c. Được cấp đất ở, nhà ở theo quy định của Chính phủ

d. Được tuyển thẳng vào học đại học

Mới hơn Cũ hơn