Trong đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, tiểu đội trưởng đứng ở vị trí nào?

 Trong đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, tiểu đội trưởng đứng ở vị trí nào?

Trong đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, tiểu đội trưởng đứng ở vị trí Chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước.Mới hơn Cũ hơn