Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?

 Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức cơ bản trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã:  

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

I

Ban chỉ huy quân sự có trụ sở làm việc

1

Bàn ghế giao ban, hội họp

Bộ

01

 

2

Tủ sắt đựng vũ khí

Chiếc

02

 

3

Biển tên trụ sở Ban chỉ huy quân sự

Chiếc

01

 

4

Biển tên phòng làm việc

Chiếc

01

 

5

Tủ đựng công cụ hỗ trợ

Chiếc

02

 

6

Tủ đựng trang phục Dân quân tự vệ dùng chung

Chiếc

03

 

7

Bàn ghế làm việc cá nhân

Bộ

01/người

Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 bộ

8

Máy vi tính, máy in

Bộ

01/người

Trang bị cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng

9

Tủ đựng tài liệu

Chiếc

01/người

Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 chiếc

10

Điện thoại cố định

Chiếc

01/người

Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 chiếc

11

Bảng lịch công tác

Chiếc

01/người

Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 chiếc

12

Bảng chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh

Chiếc

01/người

Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 chiếc

13

Biển tên chức danh Ban chỉ huy quân sự để bàn

Chiếc

01/người

Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 chiếc

14

Két sắt đựng tài liệu mật

Chiếc

01

Trang bị cho Chỉ huy trưởng

15

Trang thiết bị khác phục vụ chuyên ngành quân sự

 

 

Theo yêu cầu nhiệm vụ

II

Ban chỉ huy quân sự có phòng làm việc

1

Bàn ghế giao ban, hội họp

Bộ

01

 

2

Tủ sắt đựng vũ khí

Chiếc

02

 

3

Biển tên phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự

Chiếc

01

 

4

Tủ đựng công cụ hỗ trợ

Chiếc

02

 

5

Tủ đựng trang phục Dân quân tự vệ dùng chung

Chiếc

03

 

6

Bàn ghế làm việc cá nhân

Bộ

01/người

Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 bộ

7

Máy vi tính, máy in

Bộ

01/người

Trang bị cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng

8

Tủ đựng tài liệu

Chiếc

01/người

Trang bị cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng

9

Điện thoại cố định

Chiếc

01/người

Trang bị cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng

10

Bảng lịch công tác

Chiếc

01

 

11

Bảng chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh

Chiếc

01/người

Mỗi chức vụ chỉ huy 01 chiếc

12

Biển tên chức danh Ban chỉ huy quân sự để bàn

Chiếc

01/người

Mỗi chức vụ chỉ huy 01 chiếc

13

Két sắt đựng tài liệu mật

Chiếc

01

Trang bị cho Chỉ huy trưởng

14

Trang thiết bị khác phục vụ chuyên ngành quân sự

 

 

Theo yêu cầu nhiệm vụ

- Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định trang thiết bị nơi làm việc của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cho phù hợp.

Mới hơn Cũ hơn