Tiêu chuẩn Báo Quân đội nhân dân của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, đơn vị dân quân thường trực?


Tiêu chuẩn Báo Quân đội nhân dân của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, đơn vị dân quân thường trực?

Trả lời:

 Tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Hằng ngày, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, đơn vị dân quân thường trực được cấp 01 số Báo Quân đội nhân dân.

Địa phương bảo đảm kinh phí mua báo cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đơn vị dân quân thường trực; cơ quan, tổ chức bảo đảm kinh phí mua báo cho Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức mình.


Mới hơn Cũ hơn