Thuốc nổ là gì?

ảnh minh họa

 Thuốc nổ là gì?

 Thuốc nổ là một chất hoặc một hỗn hợp hóa học, khi bị tác động thì có phản ứng nổ, sinh nhiệt cao, lượng khí lớn tạo thành áp lực mạnh phá hủy các vật thể xung quanh.


Mới hơn Cũ hơn